Andělský hrad

perex 200 x 80 Roma Andelsky hradAndělský hrad je nepřehlédnutelná mohutná stavba, která leží u řeky Tibery. Celá stavba se nachází nedaleko náměstí svatého Petra, takže pokud budete mířit do Vatikánu, Andělský hrad nelze minout.

 

Dějiny Andělského hradu

Andělský hrad má za sebou úctyhodnou historii. Tuto mohutnou stavbu si nechal v letech 76 až 138 našeho letopočtu postavit sám římský císař Hadrián. Budova měla sloužit jako císařovo mausoleum. Dokončení budovy se však Hadrián nedožil, takže byl nakonec pohřben poblíž Neapole. Budova byla dokončena rok po jeho skonu.

550 andelsky hrad 2

Vstup do Andělského hradu - pohled z Andělského mostu

Andělský hrad je pozoruhodná kruhová stavba, která má v průměru 89 metrů. Ke svému poetickému jménu přišel hrad v roce 590, když se tehdejšímu papeži Řehořovi ukázal archanděl Michael a zvěstoval mu konec hrozné morové epidemie, která tehdy v Římě řádila. Připomínkou tohoto andělského zjevení je krásná bronzová socha, která znázorňuje archanděla Michaela.

Využití Andělského hradu však nebylo příliš poetické, neboť po dlouhou dobu byl hrad využíván jako římská vojenská bašta. Hrad byl rovněž bezpečným útočištěm mnoha papežů v neklidných dobách. V neposlední řadě jej římskokatolická církev rovněž využívala jako těžké vězení a mučírnu. Ve zdejším ponurém vězení byl žalářován kupříkladu Giordano Bruno. V Andělském hradu byla vykopána také tajná úniková chodba, která propojovala Andělský hrad s katedrálou svatého Petra. V současné době se v této chodbě nachází zajímavé muzeum zbraní a klenotnice. Součástí velkých hradeb jsou také čtyři věže, které nesou název po čtyřech evangelistech, tedy Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi.

Výzdoba Andělského hradu

I když zvenčí Andělský hrad silně připomíná vojenskou pevnost, po vstupu dovnitř budete mile překvapeni, neboť interiér hradu je bohatě vyzdoben. Za pozornost stojí především freskami zdobené stěny a stropy a cenné obrazy. Interiér byl na svou domu velmi luxusní, takže nepřekvapí, že zde najdete velmi přepychovou koupelnu.

550 andelsky hrad 3 interier

Interiér Andělského hradu je bohatě vyzdoben

Před Andělským hradem stojí rovněž za povšimnutí most Ponte S. Angelo. Tento most lemují krásné sochy andělů, které znázorňují Kristovo utrpení. Sochy projektoval sám proslulý italský architekt Bernini.

Jak se k Andělskému hradu dostanete

Andělský hrad se nachází na ulici Lungotevere Castello 50, takže nejlépe je využít římské metro linku A a vystoupit na zastávce Levanto nebo na stanici Ottaviano-San Pietro. Andělský hrad je veřejnosti přístupný od úterka do neděle. Otevírací hodiny jsou od 9:00 do 19:30. Zavřeno bývá každé pondělí, 25. prosince a 1. ledna. Vstupné pro dospělé činí 8,50 euro, snížené vstupné pro občany Evropské unie ve věku 18 až 25 let je 6 euro, zdarma se do hradu dostanou občané Evropské unie ve věku do 18 let a nad 65 let.

550 andelsky hrad