Bazilika svatého Petra

perex 200 bazilika sv petraBazilika svatého Petra je největší sakrální stavbou na světe. Tento chrám nadpozemských rozměrů měří na délku 211,8 metrů, na šířku 137,5 metrů a na výšku pak 132,5 metrů. 

 

Historie baziliky svatého Petra

První bazilika, která tady stála, byla postavena na žádost papeže Silvestra I. Stála nad hrobem svatého Petra a nechal ji postavit roku 320 Konstantin Veliký. Na tomto místě byl podle staré legendy ukřižován hlavou dolů apoštol Petr. První bazilika svatého Petra měla celkem pět lodí.

550 bazilika sv petra vatikan model

Svatopetrské náměstí a bazilika svatého Petra

Stavba současné baziliky začala až v roce 1506, kdy byl na svatém stolci papež Julius II. Tento svérázný papež svěřil celou stavbu do rukou architekta D.Bramanta. Podle jeho smělých plánů měla mít bazilika půdorys řeckého, tedy rovnoramenného kříže. Po Bramantově smrti se baziliky ujal Rafael Santi. Velké dílo však nepostupovalo rychle, v roce 1527 se téměř na dvacet let zastavilo, aby roku 1547 opět pokračovalo. Na stavbě se tehdy podílel i slavný Michelangelo, který navrhl ústřední kopuli.

550 bazilika sv petra vatikan kopule 2

Kopule baziliky svatého Petra

Bazilika svatého Petra byla dokončena až v 17. století. Den D nastal v roce 1626, kdy byl tento obrovský chrám vysvěcen.

Popis baziliky svatého Petra

Když do baziliky vejdete vstupní halou, máme před svýma očima pět velkých portálů. Uprostřed všeho je hlavní portál, úplně napravo pak Svatá brána, úplně nalevo je Brána smrti, kterou jsou do baziliky přinášena těla mrtvých papežů. Ve vstupní hale jsou ještě dvě významné sochy, první figura představuje Karla Velikého, druhá socha pak Konstantina Velikého.

550 bazilika sv petra vatikan interier

Oltář před vstupem k hrobce svatého Petra

Hlavním bodem celé baziliky je nádherný papežský oltář, který je situován přesně nad hrobem apoštola Petra. Nad tímto hrobem se tyčí 29 metrů vysoký bronzový baldachýn, který vyrobil roku 1633 G.L.Bernini. Před papežským oltářem najdete Kapli vyznání s 95 věčnými světly, která je vchodem ke hrobu apoštola Petra. V kryptě pod bazilikou je více než sto hrobů papežů. Svůj poslední odpočinek zde však také našel císař Ota II. nebo švédská královna Kristýna I.

550 bazilika sv petra vatikan pohled

Pohled z baziliky na náměstí svatého Petra a Řím

Jedním z nejslavnějších uměleckých děl uvnitř svatopetrské baziliky je nádherná Michelangelova Pieta, která je pravděpodobně nejkrásnější sochou na toto duchovní téma. Michelangelo vytvořil tuto sochu, teprve když mu bylo 25 let.

Informace pro návštěvníky baziliky svatého Petra

Vstup do baziliky svatého Petra je zdarma. Počítejte však s tím, že musíte projít rentgenovým pásem a nesmíte mít odhalená ramena a stehna nohou. U sebe rovněž nesmíte mít nůž nebo další zbraně. Kopule baziliky už je však zpoplatněna. Navrch se můžete vyvést výtahem. Dohromady je to 551 schodů, z toho 230 schodů lze absolvovat výtahem, zbytek pouze pěšky. Poslední metry jdete po točitém schodišti širokém 60 centimetrů. Výhled z kopule je však kouzelný a určitě stojí to za to. Uvidíte zde celé náměstí před bazilikou nebo Andělský hrad.

 550 bazilika sv petra vatikan socha sv helena

Socha svaté Heleny v interiéru baziliky svatého Petra