Forum Romanum

perex 200 x 80 Forum RomanumForum Romanum se nachází v Římě a v antických dobách bylo srdcem celého města. Forum Romanum bylo v antickém Římě místo, kde se nacházelo velmi mnoho důležitých a významných budov.

 

Tato oblast byla centrem veškerého života, zde jste mohli slyšet například ty nejlepší římské řečníky i politiky. V současnosti zde uvidíte pouze ruiny velkých a nádherných staveb, které byly v dávné minulosti svědkem velkých událostí.

forum romanum z pahorku palatine

Pohled na Forum Romanum z pahorku Palatine

Forum Romanum v minulosti

Kdysi dávno bylo na tomto místě pouze nevábné bažinaté území. Za panování římského krále Targuinia Prisca v šestém století před naším letopočtem byla pomocí důmyslnému kanalizačního systému tato oblast pečlivě vysušena. Díky této operaci mohla být voda z tohoto místa odváděna do řeky Tibery. Poté na tomto místě vzniklo pohřebiště, které patřilo k jedné blízké malé vesničce. V dalších letech sloužilo toto místo jako skládka a veřejná tržnice.

Nakonec zde bylo postaveno velmi rozměrné dlážděné náměstí, na němž se začaly budovat první stavby a budovy. Dějiny těch nejstarších domů sahají až do sedmého století před naším letopočtem, tedy do období prvních etruských panovníků. V době císaře Julia Caesara se na Foru začínají objevovat veřejné budovy, které měly co do činění s politikou a náboženstvím. Vedle přepychových patricijských domů zde postupně vyrostly nádherné chrámy, důležité obchody a baziliky.

saturn chram by Hans E C Johansson

Pohled na Forum Romanum, vlevo 8 sloupů Saturnova chrámu - Autor snímku Hans E C Johansson

Forum Romanum dnes

Forum Romanum je v současné době samozřejmě také přístupné pro turisty. Ještě dříve než navštívíte Forum Romanum, doporučujeme výhled na Forum z ptačí perspektivy. Nejlepší výhled na Forum Romanum je bezpochyby z Via del Campidoglio nebo ze schodiště za Senátorským palácem.

Pokud si budete chtít Forum Romanum v klidu projít celé, hlavní vchod najdete na Via dei Fori Imperiali. Na tuto ulici se dostanete z hlavní římské ulice Via Sacra, která ostatně také protíná celé Forum Romanum. Ulice Via Sacra vás dovede až na pahorek Palatin či k slavnému Koloseu.

chram 1 by Jean Christophe BENOIST

Chrám Antonina a Faustiny - Autor snímku Jean Christophe BENOIST

K nejzachovalejším budovám Fora patří chrám Antonina a Faustiny, který nechal postavit římský císař Antonius Pius v roce 141 našeho letopočtu. Císař nechal tuto stavbu postavit na památku své choti Faustiny. Ve středověku byl tento chrám přestavěn na chrám San Lorenzo in Miranda. Další velmi dochovanou budovou je Bazilika Aemilia, která je pro změnu z roku 179 před naším letopočtem. V té době patřila k nejkrásnějším stavbám na celém Foru Romanu. V roce 410 našeho letopočtu však byla při barbarských útocích téměř celá zbořena. Nejstarší budovou na fóru byl chrám Tempio di Saturno, ze kterého se zachovalo pouze osm iónických sloupů.

Nejkrásnějším časem na prohlídku Fora je na začátku jara v odpoledních hodinách. Otevírací doba je od pondělka do neděle od devíti hodin. Vstup je volný.