Historie Říma

Italy-Flag-64 ŘÍM Jako na dlani

Historie Říma

Dějiny Říma jsou opravdu velmi dlouhé, neboť Řím byl založen v roce 753 před Kristem. Podle legendy založili Řím bratři Romulus a Remus. Podle historických objevů však prvními osadníky Věčného města byly kmeny Latinů a Sabinů, které si na zdejších pahorcích vybudovali první malé osady a vesnice.

Na počátku své existence byly tyto malé vesnice silně ovlivňovány Řeky a Etrusky. Etruskové dokonce nad Římem jistou dobu vládli. Roku 500 před Kristem však Římané zvítězili nad Etrusky a vyhlásili ve svém městě republiku.

 

Doba rozkvětu a pádu

V době, kdy je v Římě císařství, začíná pro Řím velká doba rozkvětu. Během císařství se Řím stal určujícím velkoměstem v celém Středomoří. V té době měl dokonce více jak jeden milion obyvatel. Z tohoto zlatého období se v Římě dochovaly pouze některé památky, především pak Koloseum, Pantheon, Caracallovy lázně a Andělský hrad. Dobré časy se však v Římě střídaly se zlými, takže přesídlením císaře do Konstantinopole, Řím opět upadá. Přesto si Řím zachoval aspoň náboženský význam, takže se stává místem, kde sídlí papež.

 

Řím se stává natrvalo sídlem papeže

V raném středověku mělo město pouze 20 000 obyvatel, což byl velký ústup z tehdejší slávy. Velkým štěstím pro Řím bylo, že si udrželo své postavení jako hlavního města katolického světa. V roce 800 se zde nechal korunovat panovník Karel Veliký jako první císař Svaté říše římské.

 

Rozkvět v období renesance

V období renesance nastává pro Řím velké období. V té době se Řím stává hlavním městem umění a architektury. Tehdejší papežové krášlí Řím nádhernými stavbami a uměleckými díly. Do Říma přijíždějí nejtalentovanější sochaři, malíři a architekti z celé Evropy. V té době se v Římě staví a vznikají pompézní kostely a baziliky, které dodnes jezdí obdivovat turisté z celého světa. Za všechny tehdejší stavby jmenuje aspoň některé: baziliku svatého Petra, Palazzo Farnese, Villa Medici či chrám Trinita dei Monti.

 

Barokní Řím

I v období baroka vznikají v Římě pozoruhodné stavby. Za zmínku stojí zejména lateránská bazilika svatého Jana nebo Španělské schody.

 

Řím se stává hlavním městem sjednocené Itálie

V roce 1849 dochází ke sjednocení Itálie. Z Itálie se stala republika. Toto období však netrvalo dlouho a k moci přichází znovu monarchie, která udělá hlavním městem Itálie Florencii. Ovšem ani tato situace netrvalo příliš dlouho, neboť roku 1871 se Řím opět stává hlavním městem Itálie.

 

Současný Řím

V současné době je Řím nadále hlavním městem Itálie a má přes 2 700 000 obyvatel. V novodobých dějinách byl Řím v roce 1960 dějištěm 17. letní olympiády.

 

Řím jako na dlani - Váš průvodce Římem