Konstantinův oblouk

Italy-Flag-64 ŘÍM Jako na dlani

Konstantinův oblouk

Nedaleko od impozantního římského Kolosea najdete jeden z nejzachovalejších oblouků na světě. Jedná se o nádherně zachovalý Konstantinův oblouk.

Základní fakta o oblouku

Oblouk nese název po prvním křesťanském císaři Konstantinovi, který římskému impériu vládl od roku 306 do roku 324 našeho letopočtu. Oblouk byl pro císaře postaven v roce 315 našeho letopočtu. Jednalo se v podstatě o jakýsi dárek, který byl císaři věnován u při příležitosti jeho desetiletého panování nad římským impériem. Konstantinův oblouk však plnil i veřejné služby. Pod jeho pěknými klenbami se například procházely triumfální vojenské průvody.

Detailní popis Konstantinova oblouku

Ačkoli byl oblouk postaven pro prvního křesťanského císaře, žádné křesťanské motivy a náměty nejsou na něm vidět. Není se čemu divit, neboť císař Konstantin Veliký se nechal pokřtít až na smrtelné posteli. Konstantin však po celý svůj život křesťanství podporoval a roku 313 ho prohlásil za rovnoprávné náboženství v římské říši, takže křesťané pod jeho vládou už nebyli pronásledováni. Na Konstantinově oblouku však křesťanské motivy chybí.

Jaké motivy tedy na oblouku jsou?

Hlavním námětem oblouku je vítězství Konstantina nad Maxentius 28. října roku 312 v důležité bitvě u Milvijského mostu. Při bližším zkoumání oblouku však zjistíme, že zdaleka nešlo o novou a originální stavbu. Na obou stranách horní části oblouku je totiž celkem osm již v minulosti použitých reliéfů, které jsou ve tvaru obdélníku. Všechny reliéfy skutečně původně patřily oblouku římského císaře Marka Aurelia.

Portrét císaře byl jenom mírně poupraven do podoby císaře Konstantina. Z jiných římských památníků jsou taktéž oválné medailony, které uvidíte nad bočními oblouky. Jsou na nich vidět lovecké a obětní scény. Oválné medaliony jsou pravděpodobně z doby, kdy římské říši vládl císař Hadrián. Osm soch barbarů na vrcholech sloupů nejsou rovněž původní, ale byly vzaty z jiných římských monumentů a památníků.

Samozřejmě, že některé části oblouku jsou původní. Jedná se o čtyři panelové vlysy, které jsou na obou stranách pod medailony. Tyto původní vlysy představují konkrétní událostí z dějin římské říše. Jedná se o odjezd římských vojsk z Milána, obléhání Verony, důležitou bitvu u Milvijského mostu a návrat vojska do Říma. Závěrem si ještě řekněme technické údaje Konstantina oblouku. Oblouk je 21 metrů vysoký, 25,9 metrů široký a 7,4 metry hluboký. Oblouk má celkem tři průchody a byl postaven z bílého mramoru. Jedná se o nejlépe zachovaný oblouk v Římě.

Řím jako na dlani - Váš průvodce Římem