Pantheon

Italy-Flag-64 ŘÍM Jako na dlani

Pantheon

Římský Pantheon je opravdu výjimečná stavba, neboť se jedná o nejzachovalejší budovu z dob římské antiky. Pantheon najdete na náměstí Piazza della Rotonda ve čtvrti Pigna.

Dějiny stavby

Tuto zcela výjimečnou stavbu nechal roku 27 před Kristem postavit římský vojevůdce Marcus Agrippa. Bylo to za vlády císaře Augusta. Podle římských legend na tomto místě vystoupil jeden ze zakladatelů Říma Romulus na nebesa. Chrám byl zasvěcen všem bohům. Nevydržel však dlouho, neboť byl poničen ve druhém století po Kristu a během panování císaře Hadriána vznikla na tomto místě novostavba, která se dochovala do dnešních dnů. V křesťanské době byl tento chrám zasvěcen Panně Marii mučedníků.

Popis stavby

Nad průčelím Pantheonu uvidíte latinský nápis M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT, který připomíná Agrippovu zásluhu na celé původní stavbě. Tato osobitá stavba z dob římské antiky je mezi odborníky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství. Velkolepý vnitřní prostor je podepřen 16 žulovými sloupy s korintskými hlavicemi. V minulosti byla kopule Pantheonu pokryta bronzovými pozlacenými taškami, které nechal odstranit papež Urban VIII. Bernini. Bronzové tašky byly pak použity na výzdobu baldachýnu v bazilice svatého Petra.

Specifičnost stavby spočívá v souladu všech rozměrů. Výška chrámu 43,2 metrů se totiž rovná jeho průměru a výše kupole zase odpovídá výšce kolmo se zdvihající stěny. Obrovská rotunda s kupolí je další specifičností stavby, neboť vhání jediné světlo do budovy. V kopuli je totiž okrouhlý otvor o průměru 9 metrů, který zároveň zpevňuje kopuli. Otvor kopule není zasklen, takže když v Římě prší, voda padá i do Pantheonu. Voda však vnitřku Pantheonu nikterak neublíží, neboť se hned ztrácí v odtoku, který je umně zabudován do barevné mramorové podlahy chrámu.

Vnitřek Pantheonu

Uvnitř Pantheonu uvidíte několik hrobek. Jsou zde například hrobky italských králů, první hrobka patří králi Vittoriu Emanuellovi druhému, druhá hrobka pak Umbertu prvnímu. V chrámu je rovněž hrobka slavného malíře Raffaela. V útrobách Pantheonu jsou také pohřbeni italští architekti Jacopo Barozzi da Vignola a Baldassare Peruzzi. V současné době plní Pantheon funkci národního mauzolea.

Okolí Pantheonu

Okolí římského Pantheonu je velice živé a rušné. Kousíček od Panteonu je například skvělá kavárna La casa del café, kde si můžete dát pravé italské cappuccino nebo skvělou pravou italskou zmrzlinu. Zdejší výběr zmrzlin je opravdu nepřeberný. Před Pantheonem je také nádherná fontána od architekta Giacomo della Porta z roku 1575. Uprostřed fontány stojí krásný egyptský obelisk z červené žuly, který je vysoký 6,43 metrů.

Řím jako na dlani - Váš průvodce Římem