Řeka Tibera

Italy-Flag-64 ŘÍM Jako na dlani

Řeka Tibera

Řeky bývají ve velkých městech vždy velmi důležité, neboť vytvářejí neopakovatelnou atmosféru. Co by byl Londýn bez řeky Temže nebo Prahy bez Vltavy či Paříž bez Seiny. Řeka Tibera patří rovněž neodmyslitelně k věčnému městu. Již pro staré Římany byla Tibera Nilem Západu.

 

Tibera za antického Říma

Staří Římané dovedli svou milovanou řeku velmi dobře využívat. Po Tibeře v tehdejší době přepravovali téměř všechno, ať už to byl stavební materiál nebo potraviny. S historií věčného města je rovněž úzce spojena stavařská tradice mostů přes Tiber. V té době se o římské mosty staral nejvyšší římský kněz, který měl titul Pontifex Maximus. Historicky prvním přechodem přes řeku Tiberu, byl prostý a jednoduchý dřevěný most, který se jmenoval most Ponte Sublicio. Tento most stál pod svahy kopce Aventina. Prvním kamenným mostem byl pak pro změnu Ponte Emilio, jenž byl postaven v druhém století před Kristem.

V našem výčtu starých mostů přes řeku Tiberu však nemůže chybět nejstarší most, který se jmenuje Pons Fabricius. Tento unikátní most byl vybudován v roce 62 před naším letopočtem. Dějiny tohoto mostu pamatují již mnoho událostí, například zde pochodovali slavné římské legie nebo nohy barbarských a pohanských nájezdníků. Most však přežil všechny války a změny režimů. V současné době se jedná o naprosto ojedinělou a výjimečnou kulturní památku. Délka mostu je 62 metrů, výška pak 5,5 metrů.

 

Tibera v současnosti

Dnes se situace od antických dob v hlavním městě Itálie podstatně změnila. Nyní je v Římě přes 25 různých mostů, které překlenují Tiberu. Ovšem k řece Tibeře nepatří pouze mosty, ale i další důležitá fakta a čísla.

Tibera je například řeka, která měří 405 kilometrů. Je to tedy třetí nejdelší řeka v Itálii. Tibera pramení v Toskánsku a vlévá se do Tyrhénského moře.

 

Vyhlídkové lodě na Tibeře

Dlouhou dobu jste na Tibeře neviděli mnoho lodí či lodiček. To se však změnilo v roce 2003. Od tohoto roku je možné poznat věčné město rovněž z okénka výletní lodě. Projížďka lodí po řece Tibeře je nyní možná, takže, kdo je příznivcem lodní turistiky, může tuto službu plně využít. Nastoupit na vyhlídkovou loď můžete prakticky kdekoliv. Pokud si zakoupíte otevřenou jízdenku, můžete nastoupit na loď prakticky kdekoliv v Římě. Jízdenka je platná 24 hodin. Nastoupit na tuto vyhlídkovou loď můžete například u známých římských mostů Nenni, Sant Angelo nebo na ostrově Tiberina.

Řím jako na dlani - Váš průvodce Římem