Římské Koloseum

perex 200 x 80 Colosseum RomaŘímské Koloseum je nespornou dominantou hlavního města Itálie. Nachází se v samotném centru Říma na východním konci ulice Via dei Fori Imperiali.

 

 

Historie celé stavby

Obrovské Koloseum vzniklo za vlády římského císaře Vespasiana, který byl na římském trůnu od roku 69 našeho letopočtu. Vespasianus dal nařídit stavbu prostorného amfiteátru, který měl také nést jeho jméno. Stavba nakonec vešla ve známost pod jménem Flaviův amfiteátr.

550 colosseum rim

Pohled na arénu z ulice

Tato gigantická stavba byla postavena na dně mělkého jezera a měla sloužit ke gladiátorským zápasům, včetně zápasů s divokými zvířaty. I na svou dobu šlo o mimořádný a gigantický architektonický počin, vždyť po obvodu stavba měřila neuvěřitelných 500 metrů a vysoká byla 48,5 metrů. Jako stavebního materiálu bylo použito travertinu, cihel a tufu. Celá stavba má nezvyklý tvar elipsy. V celém amfiteátru bylo místo pro 50 000 diváků. Vlastní zápasiště pak mělo délku 76 metrů a šířku 46 metrů. Budova měla čtyři patra, čtyři velké brány a osmdesát arkádových vchodů do jednotlivých úseků hlediště. Vše bylo chytře vymyšleno, takže celý důmyslný systém schodišť a koridorů zajišťoval bezproblémový přístup ke všem sedadlům.

550 colosseum rim interier

Pohled na sklepní část s prostorem pro zvěř

Stejná dokonalost platila i pro část Kolosea, kde byla zvířata a divá zvěř. Ve spodní části Kolosea byl rovněž důmyslný systém chodeb a výtahů, který směřoval divoké šelmy z klecí pod jevištěm přímo do velké arény.

Po úpadku římského impéria přešla celá stavba roku 1312 do církevního vlastnictví a roku 1744 bylo dokonce Koloseum Římsko katolickou církví vysvěceno na paměť křesťanů, kteří tu umírali pro svou křesťanskou víru.

Současnost Kolosea

V současné době je budova Kolosea přístupná široké veřejnosti. I když se zachovalo pouhé torzo z původní velké stavby, pořád se jedná o obrovskou stavbu, která se stala neodmyslitelným symbolem Říma. Zvláště večer je na budovu krásný pohled, neboť celá stavba je uměle nasvícena. Koloseum se nachází blízko vlakového nádraží a nejrychleji se k němu dostanete metrem, když vystoupíte na stanici Colosseo. Vstupné do Kolosea je zhruba 15 euro, všechny lístky do pamětihodností se však v současnosti velmi rychle mění, takže tuto cenu berte pouze jako orientační.

 550 colosseum rim interier 2