Vatikán

Italy-Flag-64 ŘÍM Jako na dlani

Vatikán

Městský stát Vatikán, Stato delle Citta del Vaticano se může pyšnit tím, že je nejmenším nezávislým státem světa. Jeho rozloha totiž čitá pouhých 0,44 km2. Celkový počet obyvatel Vatikánu je 444. Vatikán má rovněž nejkratší státní hranici na světě, je dlouhá celkem 3,2 kilometrů.

Vatikán je suverénní vnitrozemní stát, v jehož čele stojí římský biskup, jenž je zároveň nejvyšší autoritou Římsko katolické církve. Vládním zřízením tohoto městského státu je absolutistická teokracie. Úředním jazykem Vatikánu je italština a latina.

Území Vatikánu

Městské území Vatikánu je skutečně velmi malé, celé jeho území se rozkládá za obehnanými zdmi uvnitř Říma. Do území Vatikánu spadá gigantická bazilika svatého Petra a rozlehlé Svatopetrské náměstí s Apoštolským palácem. Dále jsou to přiléhající budovy a Vatikánské zahrady. K Vatikánu patří ještě některé budovy, které se nacházejí mimo území Vatikánu, jsou to patriarchální bazilika svatého Jana v Lateránu, bazilika Panny Marie, bazilika svatého Pavla za hradbami a papežské letní sídlo v Castel Gandolfo.

Krátká historie Vatikánu

Městský stát Vatikán je pokračovatelem církevního státu, který se začal formovat již v období pozdní antiky. Novodobé dějiny Vatikánu se však začaly psát v roce 1929. 11. února roku 1929 byla totiž podepsána Lateránská smlouva, kdy došlo k narovnání vztahů mezi Itálii a Vatikánem. K detailnější dohodě mezi Itálii a Vatikánem však došlo teprve v roce 1984, kdy byl podepsán takzvaný konkordát.

Původ jména Vatikánu

Název Vatikán je odvozen od stejnojmenného kopce, který stál na levém břehu řeky Tiber. Na tomto kopci se v období římských císařů osazovali pohanští kněží vatticani, kteří v Apollónově chrámu obětovali bohům a věštili budoucnost. Na tomto vrchu nechal roku 313 vystavit císař Konstantin I. baziliku, na jejímž místě později vyrostl chrám svatého Petra. Na území Vatikánu sídlí papežové již od roku 1377.

Kuriozity Vatikánu

Jelikož je Vatikán atypickým státním zřízením a nejmenším státem na světě, má své četné kuriozity. Jednou z nich je například nejkratší železnice na světě, která má všehovšudy 852 metrů kolejí. Vatikánská železnice slouží zcela výjimečně a pouze k osobní přepravě papeže.

Vatikán má taktéž vlastní nemocnici a lékárnu, která funguje již od roku 1874 a je velmi dobře zásobována.

Na samotném území Vatikánu je také vatikánská pumpa a supermarket Annona, kde však mohou nakupovat pouze lidé, kteří mají speciální kartu, kterou vydává Svatý stolec.
Vatikán má rovněž svou vlastní banku, kde mohou mít své účty pouze ti, kteří pracují ve Vatikánu a členové římské kurie a vysocí církevní hodnostáři.

Řím jako na dlani - Váš průvodce Římem